Tag: dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma CZECZELEWSKA DOROTA, – FIRMA HANDLOWA „PANDA” dnia 01.11.2014 r. rozpoczęła realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie platformy B2B celem usprawnienia wymiany danych z dostawcami Przedsiębiorstwa PANDA” Realizowany projekt polegał będzie na utworzeniu i wdrożeniu dedykowanej platformy B2B wraz z niezbędnym wyposażeniem Wnioskodawcy w platformę sprzętową i systemową, niezbędną do finalizacji przedmiotowego projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-068/14-00
Okres realizacji projektu : 01.11.2014 – 
30.09.2015

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma CZECZELEWSKA DOROTA, – FIRMA HANDLOWA „PANDA” dnia 01.12.2012 r. rozpoczęła realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi” Realizowany projekt polegał będzie na utworzeniu i wdrożeniu dedykowanej  platformy B2B wraz z niezbędnym wyposażeniem Wnioskodawcy w platformę sprzętową i systemową, niezbędną do finalizacji przedmiotowego projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 – 2013

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-038/12-00 
Okres realizacji projektu : 01.12.2012 – 31.07.2014